• OPTIX Сервизна база

    "ОПТИКС" АД разполага с добре развита сервизна база, която функционира в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO/IEC 27001:2005, BS OHSAS, 18001:200...
  • OPTIX Изпитателна станция

    Възможности на изпитателната станция: Вибрационен стенд Bruel & Kjaer: Изпитвания на детайли, уреди и системи при следните условия: 1.честотен диапазон – 1 до 10000 Hz; 2.амплитуда на пре...
  • OPTIX Измервателна лаборатория

    Технологичен парк "ОПТИКС" разполага с единствените на Балканския полуостров системи DT 1500 test system  и  LAFT за проверка на параметрите на термовизионните уреди. Изключително важната п...