Ексклузивна оптика за ексклузивни ловци
Logo 

Кариери

ОТКРИЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ В „ОПТИКС“АД

    „Оптикс“ АД е водеща компания в оптичното производство в България и на международния пазар. Ние произвеждаме цяла гама специална оптика за нуждите на армията и полицията: от очила и бинокли за нощно виждане, до лазерни системи за контрол и наблюдение. В „Оптикс“АД е мястото, където новите идеи намират реализация. Бързите темпове, с които се развиваме, участието в различни проекти и добрите пазарни позиции, са характерни за компанията ни. Дължим успеха си най-вече на хората, работещи при нас, за които предизвикателствата и нестандартното мислене са стил на живот.  
    Във връзка с непрекъснатото си бизнес развитие, увеличаване на производствените мощности, иновации и навлизане на нови пазари, компанията периодично набира млади и креативни кадри, като предлага:
    - много добри условия на труд;
    - много добра организация на работа;
    - реална възможност за професионално и кариерно развитие;
    Ние даваме възможност на служителите си да се чувстват ценени и възнаградени, да развиват кариерата и уменията си. Предимство ни дават и разнообразните направления, в които оперираме, така възможностите за кариерно развитие на нашите служители са богати.
    „Оптикс“ АД има изключителен опит в създаването и управлението на работещи екипи, които успешно решават поставените им задачи. Мотивацията на всеки един служител е основна цел на ръководството на компанията. Тя се постига с ясна стратегия за развитие на всеки, от работника до мениджъра по няколко направления:
    - професионално развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията, както и тясна специализация за конкретните професионални области;
    - предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и придобиване на по- висока квалификация;
    -стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езици, работа със специализиран софтуер, внедряване на нови технологии, усвояване на нова техника;
      - стимулиране на иновативно мислене, което дава възможност на креативните хора да прилагат идеите си в практиката;
    - ръководството на компанията предоставя възможност на всеки доказал се работник, служител и ръководител да се развива и израства кариерно, съобразено с личните и професионалните му интереси.
    Основните принципи, които ни ръководят в управлението на човешките ресурси, са:
- Наемаме мотивирани и ентусиазирани млади хора, можещи и знаещи специалисти, доказани професионалисти в различни области, които желаят да станат част от нашия екип.
- Инвестираме в хората си чрез предоставяне на подходящи възможности за развитие на всеки наш служител и осигуряване на необходимите обучения, които да изградят и развият необходимите професионални и лидерски умения.
- Оценяваме индивидуалния принос и изпълнение на всеки наш служител и поощряваме най-добрите.
    Ако споделяте нашите ценности и желаете да станете част от успеха ни, разгледайте вакантните позиции и кандидатствайте за работа, която ще е интересна и предизвикателна за вас.

Отворени работни позиции:

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Участва в процеса на оптимизация на електрониката на изделията. • Изработва електронни схеми и изготвя конструктивна документация. • Проектира електронни платки и подготвя документация. • Анализира и проверява изработените печатни платки. • Участва при необходимост в насищането...
Прочети повече


ОПТИЦИ

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Извършване на операции съгласно технологичния процес; • Извършва необходимите настройки, поддръжка и експлотационно • обслужване на технологичното оборудване; • Познава и използва средства за контрол; • Спазва изискванията, заложени в съществуващата технологична документация, и...
Прочети повече


ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Изготвя технологична документация съгласно стандартите на компанията. • Следи, прогнозира и оптимизира производствените процеси. • Отговаря за изграждането, оборудването и оптимизирането на работните места и процеси. • Разработва проекти за разширяване и /или оптимизиране на съще...
Прочети повече


ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (CNC)

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Отговаря и следи за производствения процес на машините. • Въвежда данни в софтуерната програма на машината. • Окачествява произведените детайли. • Познава и използва прецизна измервателна техника. • Отговорност и прецизност при изпълнение на работата. • Спазва трудовата дисципл...
Прочети повече


КОНСТРУКТОР ЕЛЕКТРОНИКА

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Разработване и проверка на софтуерни приложения; • Софтуерен анализ, анализ на изискванията, оценка на софтуера, анализ на системния риск, анализ на надеждността на софтуера; • Тестване и подсигуряване на качествен продукт; • Извършване на електронно-монтажни дейности.
Прочети повече


ОПЕРАТОР НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Отговаря и следи за производствения процес на машините. • Въвежда данни в софтуерната програма на машината. • Окачествява произведените детайли. • Познава и използва прецизна измервателна техника. • Отговорност и прецизност при изпълнение на работата. • Спазва трудовата дисци...
Прочети повече


КОНСТРУКТОР

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: - Проектира и разработва конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи, заложени в плана; - Прави изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация; - Разучава и прилага в дейността си САD/CAM системи. - Участва в разраб...
Прочети повече