Ние интегрираме сигурност

ОПТИКС е индустриален лидер, успешно доказал се в разработването и реализирането на проекти, изискващи гъвкавост, изключителна прецизност и професионализъм. Съвременният дизайн, ергономичността и високите технически характеристики на изделията, произвеждани от "ОПТИКС" АД, са съпоставими с най-добрите световни образци и предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния, медицинския и отбранителния браншове.

strategy
Нашата фирмена стратегия

ОПТИКС следва фирмената стратегия, чиято основна цел е комплексното задоволяване на потребностите на ясно очертаната пазарна ниша и изградената клиентска мрежа.

Фирмената стратегия включва

изработване на единични, малки, до средни серии оптични елементи, възли и изделия със завишени изисквания към оптичните параментри;

комплектност на доставките;

кратки срокове на изпълнение.

/cat_images/1Civilproduction_3 - BW_163_1_blackwhite.jpg

Оптично производство

продукти
/cat_images/2militaryoptics5BW_164_1_blackwhite.jpg

Военна оптика

продукти
/cat_images/Hunting optics-BW3_165_1_blackwhite.jpg

Ловна оптика

продукти
/cat_images/4Securitysystems-BW_166_1_blackwhite.jpg

Системи за охрана и наблюдение

продукти