Optix Logo

За нас

ОПТИКС АД е първата фирма в България и една от първите организации в Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2015 – Управление на качеството, ISO/IEC 27001:2017 – Информационна сигурност, ISO 14001:2015 – Опазване на околната среда, AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO, ISO 45001:2018 – Здравословни и безопасни условия на труд. ОПТИКС АД е една от първите компании в България със сертификация в съответствие с натовския стандарт AQAP 2110. Фирмата има присвоен NCAGE код 001BU на производител/търговец в кодификационната система на НАТО.

 

 

Създадена през 1998 г. като 100% частно дружество, ОПТИКС е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. Като прилага компетентно съвременните технологии, ОПТИКС извършва целия производствен процес – от проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на елементи, възли и уреди.

Производството отговаря на всички изисквания на европейските и световните стандарти – DIN, MIL, ISO, BS. Съвременният дизайн, ергономичността и високите технически характеристики на изделията, произвеждани от ОПТИКС са съпоставими с най-добрите световни образци и предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния, медицинския и отбранителния браншове.

Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е интегрирала и ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.

Със своя широк спектър на конструктивни и производствени възможности в областта на оптичните технологии, фината механика и цялостното интегриране на системи, компанията е достоен и желан партньор в различни високотехнологични проекти.

ОПТИКС АД е единственото предприятие в България,
което разработва и произвежда цялата гама специална
оптика за нуждите на армията и полицията
:

ОПТИКС печели редица конкурси за производство и доставка на високотехнологични мобилни системи за наблюдение и охрана на Държавната граница на Република България.

Българските мироопазващи мисии в чужбина са снабдени с устойчивите на тежките метеорологични условия уреди за нощно виждане и термовизия, разработени и произведени от компанията.Фирмата разработва и ексклузивна гама продукти, предназначени за ловни цели.

Гарант за високото качество на изделията е добре развитата сервизна база, която е в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Към настоящия момент в компанията работят повече от 600 работници – специалисти с висше и със средно-техническо образование, които имат богат опит в проектирането и производството на високотехнологичната и прецизна продукция на ОПТИКС.

OPTIX Capabilities Presentation
OPTIX Protecting your future