Optix Logo

История - За нас

1998

Създаване на ОПТИКС АД.

 

1999  ОПТИКС АД изгражда първите собствени производствени мощности. На 5-ти февруари е произведен първият оптичен елемент.
2000  Построен е цех за сферична оптика и микрооптика. През месец октомври ОПТИКС АД пуска в експлоатация първите машини за оптични покрития.
2001  Изграден е цех за конвенционални оптични компоненти в с. Попинци. Започва модернизацията на цех "Сферична оптика". ОПТИКС АД овладява технологиите за обработка на кристали на Ge, Si, CaF.
2002 

ОПТИКС АД получава сертификат за качество ISO 9001:2000. Едноканалните очила за нощно виждане "DIANA" са сертифицирани от Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" към МО на РБ. Фирмата печели три международни конкурса за доставка на екипировка за нощно наблюдение. 120 души от персонала на ОПТИКС АД са обучени по проект на програма "ФАР" на ЕС. Открит е нов цех "Плоска оптика". ОПТИКС АД разработва нощен и дневен прицел за леко стрелково оръжие.

2003  Модернизация на цех "Заготвителни операции" и "Микрооптика". Изгражда се нов цех "Механична обработка". ОПТИКС АД печели конкурс за изграждане на експериментална система за наблюдение и ранно предупреждаване на подстъпите към обекти със стратегическо значение. ОПТИКС АД разработва двуканални очила за нощно виждане "DIANA ТТ", предназначени за командоси и сили за специални операции. Започва разработка на комплект изделия за офталмологията.
2004  ОПТИКС АД печели: комплексен търг за оборудване на българската армия с едноканални и двуканални очила за нощно виждане, нощни и дневни мерници; два конкурса по програма "ФАР" и разработва монокуляр "DIANA М", нов дневен, нощен и колиматорен прицел. Фирмата създава съвместно предприятие на територията на компанията за производство на ендоскопи в сътрудничество с две водещи немски фирми в областта на оптиката и медицината.
2005 

Завършва модернизацията на цех "Финишни операции". ОПТИКС АД въвежда система за управление "ABAS" ERP. През същата година фирмата разработва Мобилна термовизионна система "TERMA-04" и печели Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

2006  ОПТИКС АД става една от първите компании в България със сертификация в съответствие с натовския стандарт AQAP 2110. Фирмата печели конкурса на "Агенцията по инвестиции" за "Инвеститор на годината" в категорията "Инвестиции във високите технологии". За втора поредна година ОПТИКС АД печели Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината" и получава Грамота от Президента на Република България за прилагане на иновационни технологии.
2007  Внедрена е петорно интегрирана система за управление, включваща пет международни стандарта: ISO 9001:2000 – Управление на качеството, ISO 27001:2005 – Информационна сигурност, ISO 14001:2004 – Опазване на околната среда, AQAP 2110 –  Военен стандарт на NATO, OHSAS 18001:1999 – Здравословни и безопасни условия на труд. За трета поредна година фирмата печели приза за Иновативно предприятие.
2008

ОПТИКС АД отбеляза своята 10-годишнина с тържествен юбилеен коктейл във Военния клуб. Става първата българска компания, получила японската награда "Босей – стремеж към звездите". Високото отличие е присъдено за ефективността на приложената система за тотално управление на качеството (TQM) в производството на ОПТИКС АД. През същата година на фирмата са присъдени също така Голямата награда на Българската стопанска камара за принос в развитието на българската икономика и почетен знак – плакет за сътрудничество от "Артилерейско въоръжение и боеприпаси".

 

ОПТИКС АД получава Сертификат за отлични практики в подкрепа на здравето на работното място, присъден от Европейската програма "Промоция на здравето на работното място". Баварското представителство в България отличава ОПТИКС АД като българското предприятие с най-голям принос за годината в двустранните икономически отношения.

Инж. Иван Чолаков печели Националния приз "Човек на 21 век".

2010 

В началото на месец януари ОПТИКС АД като част от международния консорциум АТО сключи договор за изграждане на интегрирана система за охрана и наблюдение на черноморската граница. В основата на проекта е заложено покриването на Шенгенските изисквания, зададени от Европейската комисия.

Изпълнителният директор на фирмата инж. Иван Чолаков бе отличен със златен юбилеен знак и Диплом в категорията "Мениджър" на годишните награди на Българската стопанска камара "ИН-5" през месец април.

2011 

На 03.02.2011 г. се състоя официалното откриване на един от стратегическите проекти на Република България, свързани с наблюдението и защитата на черноморската ни граница -  „Синя” граница. Интегрираната система се изгражда и поддържа от консорциум АТО, чийто член е ОПТИКС АД.

 

Тя подсигурява българската гранична полиция с всички необходими за морските операции средства – да засича, идентифицира и проследява морски плавателни съдове и други нелегално преминаващи нарушители в зоната на тяхната отговорност (териториални води, ексклузивната икономическа зона и зоната за издирване и спасяване) чрез техническо взаимодействие с други подобни системи на държавите членки на Европейския Съюз и НАТО.

 

ОПТИКС АД печели за четвърти път първо място в конкурса "Иновативно предприятие на годината".

2012  На 06.02.2012 г. ОПТИКС АД откри официално „IR и UV обективи” – нов цех, изграден с инвестиция в размер на 5,8 млн. лв. Изграждането му бе по проект, с който фирмата спечели финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, като размерът на субсидията е 50% от стойността.
2012 

На 18.12.2012 г. ОПТИКС АД получи поредното си отличие в конкурса "Иновативно предприятие на годината" в категорията "Независим жизнен цикъл на иновацията".

 

2013 

През 2013 г. ОПТИКС печели проект за гранична сигурност на Република Сърбия по програма IPA, включващ модернизация на 22 контролно-пропускателни пункта на територията на Република Сърбия и разработка и доставка на 10 мобилни системи за наблюдение.

2014 През 2014 г. е изградена Периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 52370 – Негушево, като на отделните подсистеми са присвоени стокови номера по НАТО. През същата година е стартирала разработката на Интегрирана система за ранно откриване на пожари OPTIX identiFIRE.
2015 През 2015 г. за нуждите на ГД ПБЗН към МВР ОПТИКС разработва и доставя пожарни автомобили OPTIX identiFIRE Mobile за ранно откриване на пожари и с функции за гасене. През същата година изгражда Интегрирана противопожарна система на територията на ЮЗДП Благоевград.
2016 На 18 януари 2016 г. ОПТИКС е номинирана в консорциум SAFESHORE за изпълнение на проект по „Хоризонт 2020“ в сферата на сигурността. През 2016 година ОПТИКС открива нова промишлена сграда на развойна дейност на територията на Технологичен парк „ОПТИКС“.
2017 През 2017 г. ОПТИКС открива нова производствена площадка в гр. Стрелча. Получава приз „Национален шампион“ за България от Европейските бизнес награди. През същата година изгражда, интегрира и пуска в експлоатация три броя стационарни постове за техническо наблюдение за нуждите на НСГП към МВР на Република България.
2018

На 5 февруари 2018 година ОПТИКС открива Стрелбищен комплекс „ОПТИКС“.

ОПТИКС АД чества своя двадесетгодишен юбилей!