Ръководейки се от принципите на социална ангажираност на компанията, през 2008 година врати отвори фирмено заведение за бързо хранене като част от структура на Оптикс.

С течение на времето "5-ти Февруари" придобива все по-голяма значимост в Панагюрище, тъй като успява да задоволи предпочитанията на значителна кулинарна аудитория.

Заведението е отворено за всеки.

 
   

 

© 2018 Optix All Rights Reserved.

Уеб дизайн: webbuild.bg