Optix Logo

Фирмена стратегия - За нас

ОПТИКС АД следва фирмената стратегия, чиято основна цел е комплексното задоволяване на потребностите на ясно очертаната пазарна ниша и изградената клиентска мрежа.

Фирмената стратегия се характеризира с:

  • изработване на единични, малки, до средни серии оптични елементи, възли и изделия със завишени изисквания към оптичните параметри;
  • комплектност на доставките;
  • кратки срокове на изпълнение.

Съобразявайки се с реалностите на времето и с факта, че постигането и поддържането на високо качество няма алтернатива в условията на остра конкуренция, ОПТИКС АД реализира преимуществата си чрез:

  • високо качество на продуктите;
  • непрекъснато развитие на съществуващите технологии и плановото им усъвършенстване;
  • разработване и внедряване на собствени технологии;
  • усъвършенстване на чужди върхови технологии;
  • разширяване на технологичните възможности на фирмата и увеличаване дяла на монтажната дейност;
  • системно увеличаване на професионалната компетентност на кадрите на всички нива;
  • усъвършенстване на измервателните средства и лаборатории.

За да реализира своята политика за високо качество на продуктите, оперативното ръководство на фирмата въвежда система за управление на качеството, която изпълнява изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO / IEC 27001:2017; AQAP 2110.

 

Сертификати:

OPTIX Capabilities Presentation
OPTIX Protecting your future