Optix Logo

Кариери

ОТКРИЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ В ОПТИКС

ОПТИКС АД е водеща компания в оптичното производство в България и на международния пазар. Ние произвеждаме цяла гама специална оптика за нуждите на армията и полицията: от очила и бинокли за нощно виждане, до лазерни системи за контрол и наблюдение. ОПТИКС АД е мястото, където новите идеи намират реализация. Бързите темпове, с които се развиваме, участието в различни проекти и добрите пазарни позиции, са характерни за компанията ни. Дължим успеха си най-вече на хората, работещи при нас, за които предизвикателствата и нестандартното мислене са стил на живот.  

Отворени работни позиции:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ Сектор „Отбрана и Сигурност“

Проактивно представя, демонстрира и  продава изделия и интегрирани решения от сектор „Отбрана и Сигурност“; Създава, развива и поддържа дългосрочни партньорски отношения с клиентите на ОПТИКС; Разработва  таргетиран пазар и клиенти, установява връзки с но

ТЕХНОЛОГ - ПРОГРАМИСТ НА СИСТЕМИ С ЦПУ

Проектиране на технологични процеси за изработка на тънкостенни механични детайли за уредостроене, приборостроене, фина механика и оптика • Създаване на управляващи програми за ММ с ЦПУ – стругове и обработващи центри • Владеене на CAD CAM софтуер. Прог

ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР

Проектира и разработва конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи, заложени в плана; - Прави изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация

ОПЕРАТОР НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ

Отговаря и следи за производствения процес на машините. • Въвежда данни в софтуерната програма на машината. • Окачествява произведените детайли. • Познава и използва прецизна измервателна техника. • Отговорност и пр

ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (CNC)

Отговаря и следи за производствения процес на машините. • Въвежда данни в софтуерната програма на машината. • Окачествява произведените детайли. • Познава и използва прецизна измервателна техника. • Отговорност и пр

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

Изготвя технологична документация съгласно стандартите на компанията. • Следи, прогнозира и оптимизира производствените процеси. • Отговаря за изграждането, оборудването и оптимизирането на работните места и процеси

ОПТИЦИ

Извършване на операции съгласно технологичния процес; • Извършва необходимите настройки, поддръжка и експлотационно • обслужване на технологичното оборудване; • Познава и използва средства за контрол; • Спазва изискванията