Optix Logo

Кариери

ОТКРИЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ В ОПТИКС

ОПТИКС АД е водеща компания в оптичното производство в България и на международния пазар. Ние произвеждаме цяла гама специална оптика за нуждите на армията и полицията: от очила и бинокли за нощно виждане, до лазерни системи за контрол и наблюдение. ОПТИКС АД е мястото, където новите идеи намират реализация. Бързите темпове, с които се развиваме, участието в различни проекти и добрите пазарни позиции, са характерни за компанията ни. Дължим успеха си най-вече на хората, работещи при нас, за които предизвикателствата и нестандартното мислене са стил на живот.  


Във връзка с непрекъснатото си бизнес развитие, увеличаване на производствените мощности, иновации и навлизане на нови пазари, компанията периодично набира млади и креативни кадри, като предлага:


    - много добри условия на труд;

    - много добра организация на работа;

    - реална възможност за професионално и кариерно развитие;

    Ние даваме възможност на служителите си да се чувстват ценени и възнаградени, да развиват кариерата и уменията си. Предимство ни дават и разнообразните направления, в които оперираме, така възможностите за кариерно развитие на нашите служители са богати.


ОПТИКС АД има изключителен опит в създаването и управлението на работещи екипи, които успешно решават поставените им задачи. Мотивацията на всеки един служител е основна цел на ръководството на компанията. Тя се постига с ясна стратегия за развитие на всеки, от работника до мениджъра по няколко направления:


    - професионално развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията, както и тясна специализация за конкретните професионални области;

  - предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и придобиване на по- висока квалификация;


    -стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езици, работа със специализиран софтуер, внедряване на нови технологии, усвояване на нова техника;


      - стимулиране на иновативно мислене, което дава възможност на креативните хора да прилагат идеите си в практиката;


    - ръководството на компанията предоставя възможност на всеки доказал се работник, служител и ръководител да се развива и израства кариерно, съобразено с личните и професионалните му интереси.


 Основните принципи, които ни ръководят в управлението на човешките ресурси, са:


- Наемаме мотивирани и ентусиазирани млади хора, можещи и знаещи специалисти, доказани професионалисти в различни области, които желаят да станат част от нашия екип.


- Инвестираме в хората си чрез предоставяне на подходящи възможности за развитие на всеки наш служител и осигуряване на необходимите обучения, които да изградят и развият необходимите професионални и лидерски умения.


- Оценяваме индивидуалния принос и изпълнение на всеки наш служител и поощряваме най-добрите.


    Ако споделяте нашите ценности и желаете да станете част от успеха ни, разгледайте вакантните позиции и кандидатствайте за работа, която ще е интересна и предизвикателна за вас.

Отворени работни позиции:

ОПТИЦИ

ОТГОВОРНОСТИ: • Извършване на операции съгласно технологичния процес; • Извършва необходимите настройки, поддръжка и експлотационно • обслужване на технологичното оборудване; • Познава и използва средства за контрол; • Спазва изискванията

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

ОТГОВОРНОСТИ: • Изготвя технологична документация съгласно стандартите на компанията. • Следи, прогнозира и оптимизира производствените процеси. • Отговаря за изграждането, оборудването и оптимизирането на работните места и процеси

ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (CNC)

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Отговаря и следи за производствения процес на машините. • Въвежда данни в софтуерната програма на машината. • Окачествява произведените детайли. • Познава и използва прецизна измервателна техника. • Отговорност и пр

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Участва в процеса на оптимизация на електрониката на изделията. • Изработва електронни схеми и изготвя конструктивна документация. • Проектира електронни платки и подготвя документация. • Анализира и проверява израб

КОНСТРУКТОР ЕЛЕКТРОНИКА

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Разработване и проверка на софтуерни приложения; • Софтуерен анализ, анализ на изискванията, оценка на софтуера, анализ на системния риск, анализ на надеждността на софтуера; • Тестване и подсигуряване на качествен

ОПЕРАТОР НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: • Отговаря и следи за производствения процес на машините. • Въвежда данни в софтуерната програма на машината. • Окачествява произведените детайли. • Познава и използва прецизна измервателна техника. • Отговорност и пр

КОНСТРУКТОР

Описание на длъжността: ОТГОВОРНОСТИ: - Проектира и разработва конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи, заложени в плана; - Прави изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация; - Разу

ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР – РАЗВОЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

• Взима активно участие в анализа на характеристиките на новите продукти и участва в създаването на тяхната концепция и архитектура (блок схеми, модули и т.н); • Проектира електрическата схема на устройството. Избира предварителна елементна база, отговаря

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

Подготвя предложения за нови продукти за включване в иновационната програма на фирмата • Поддържа тесни взаимоотношения с техническите екипи и R&D направлението, какт

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява вашите настройки, които бихте направили по време на вашето посещение