Optix Logo

Кариери

ОТКРИЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ В ОПТИКС

ОПТИКС АД е водеща компания в оптичното производство в България и на международния пазар. Ние произвеждаме цяла гама специална оптика за нуждите на армията и полицията: от очила и бинокли за нощно виждане, до лазерни системи за контрол и наблюдение. ОПТИКС АД е мястото, където новите идеи намират реализация. Бързите темпове, с които се развиваме, участието в различни проекти и добрите пазарни позиции, са характерни за компанията ни. Дължим успеха си най-вече на хората, работещи при нас, за които предизвикателствата и нестандартното мислене са стил на живот.  

Отворени работни позиции:

СПЕЦИАЛИСТ АУТСОРСИНГ

Обработка на заявки за под-изпълнение на механични детайли, покрития, инструментална екипировка. Намиране на нови доставчици на услуги и тяхното оценяване. Познания за фирмите производители на необходимите материали и технически параметри.

SOFTWARE DEVELOPER

Responsible for designing, developing sofware applications on innovative development topics and support applications that will improve production processes.

MANUAL QA SPECIALIST

Create and execute manual test cases and scenarios for functional, regression, and system testing, Identify, track, and report software defects and other issues to the development team, Collaborate with cross-functional teams, including developers.

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ Сектор „Отбрана и Сигурност“

Проактивно представя, демонстрира и  продава изделия и интегрирани решения от сектор „Отбрана и Сигурност“; Създава, развива и поддържа дългосрочни партньорски отношения с клиентите на ОПТИКС; Разработва  таргетиран пазар и клиенти, установява връзки с но

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР “СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ “

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР „ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ за Охрана и Наблюдение“. Определя дългосрочната визия, стратегия и пътни карти за продуктите на компанията за сегмента „Интегрирани системи за Охрана и Наблюдение“ за постигане бизнес целите на компанията.

СПЕЦИАЛИСТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ПРОДАЖБИ за Оптичен и Оптико-Механичен Пазар

Активно представя и популяризира технологичните възможности на компанията в областта на високо прецизни оптични компоненти и оптико-механични възли към настоящи и потенциални клиенти с ясен фокус - ползите и предимствата за избор на ОПТИКС като партньор;

МЛАДШИ ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

Участва в изготвянето и поддържането на технически и маркетингови  материали за продуктовото портфолио на фирмата. Участва и  подпомага  процеса на подготовка на нови продукти и продуктови кампании.

ТЕХНОЛОГ - ПРОГРАМИСТ НА СИСТЕМИ С ЦПУ

Проектиране на технологични процеси за изработка на тънкостенни механични детайли за уредостроене, приборостроене, фина механика и оптика • Създаване на управляващи програми за ММ с ЦПУ – стругове и обработващи центри • Владеене на CAD CAM софтуер. Прог

ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР

Проектира и разработва конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи, заложени в плана; - Прави изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация