КОНСТРУКТОР ЕЛЕКТРОНИКА

Описание на длъжността:

ОТГОВОРНОСТИ: • Разработване и проверка на софтуерни приложения; • Софтуерен анализ, анализ на изискванията, оценка на софтуера, анализ на системния риск, анализ на надеждността на софтуера; • Тестване и подсигуряване на качествен продукт; • Извършване на електронно-монтажни дейности.

Изисквания:

• Висше образование - електронна техника, комуникационна техника или компютърни системи; • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо; • Познаване на хардуер и архитектура на микроконтролери, полупроводникови и пасивни дискретни елементи; • Познания в областта на аналоговата схемотехника; • Опит с програмиране на микроконтролери; • Владеене на програмни езици С, С++, Assembler; • Владеене на специализиран софтуер - OrCAD,Altium Designer или др. • Предимство е познаването на FPGA и DSP.

Ние предлагаме:

• Възнаграждение обвързано с постигнатите резултати; • Първоначално обучение; • Дългосрочен трудов договор; • Работа в бързо развиваща се компания. Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете: 1. Автобиография; 2. Актуална снимка; 3. Мотивационно писмо Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 0357 / 6-41-28 отдел „Човешки Ресурси“, „Оптикс“ АД Е-mail: hr@optixco.com

Кандидатствай