КОНСТРУКТОР

Описание на длъжността:

ОТГОВОРНОСТИ: - Проектира и разработва конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи, заложени в плана; - Прави изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация; - Разучава и прилага в дейността си САD/CAM системи. - Участва в разработването на конструкторски и текстови документи в процеса на разработване и производство на изделието; - Прави икономическа обосновка на проектно конструкторските разработки; - Съгласува разработените проекти с други звена в предприятието и с представители на възложителя и контролните органи; - Упражнява надзор, оказва техническа помощ в обектите и участва в приемателни комисии.

Изисквания:

1. Образование – Висше техническо, свързано с изпълняваната конструктивна дейност, с образователно - квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър”; 2. Отлична компютърна грамотност; 3. Владеене на западен език - предимство; 4. Умения за работа в екип, внимание към детайлите, аналитичност и лоялност;

Ние предлагаме:

• Възможности за професионално развитие във водеща в отрасъла си компания. • Дългосрочен трудов договор. • Работа в бързо развиваща се компания. Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете: 1. Автобиография; 2. Актуална снимка; 3. Мотивационно писмо. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. За допълнителна информация тел:0357 / 6-41-28 Отдел „Човешки Ресурси“. Е-mail: hr@optixco.com Очакваме Вашите документи (CV с актулна снимка и мотивационно писмо) чрез бутона "кандидатствай сега". Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност!

Кандидатствай