• Laserluchs™ LA-850-50-PRO

    Осветителят Laserluchs™ LA-850-50-PRO е изграден около ядро от лазерен излъчвател на инфрачервена светлина и е оборудван с патентована колиматорна система, която го прави безопасен за
  • OPTIX MS MINI 35 система за наблюдение

    Удобна и лесна за инсталация система за наблюдение, проследяване и опазване на дивите животни в естествените им ареали