OPTIX Сервизна база

Maintenance-Optix-remont-optics

"ОПТИКС" АД разполага с добре развита сервизна база, която функционира в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO/IEC 27001:2005, BS OHSAS, 18001:2007 и AQAP 2110. В нея работят висококвалифицирани специалисти, с помощта на които се осъществява бърз, качествен и надежден сервиз. В Технологичен парк "ОПТИКС" са обособени отделни специализирани участъци за ремонт на изделия и системи.

Фирмата има политика по бързо отстраняване на възникнали рекламации


Фирмата има политика по бързо отстраняване на възникнали рекламации, като гаранционните сервизи на изделията се извършват с предимство. Ежегодно се разработва план за профилактика, който се изпълнява в рамките на календарната година.


В складовото стопанство се поддържа широка гама от резервни части, което скъсява времето за извършването на сервиза. Висококачествената техника за дефектация и всички налични съоръжения подпомагат изцяло сервизната дейност на предприятието и осигуряват възможността да се извършва ремонт на изделия, които не са производство на фирмата.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори