• Laserluchs™ LA-850-50-PRO

  Осветителят Laserluchs™ LA-850-50-PRO е изграден около ядро от лазерен излъчвател на инфрачервена светлина и е оборудван с патентована колиматорна система, която го прави безопасен за
 • OPTIX MS MINI 35 система за наблюдение

  Удобна и лесна за инсталация система за наблюдение, проследяване и опазване на дивите животни в естествените им ареали
 • OPTIX Сервизна база

  "ОПТИКС" АД разполага с добре развита сервизна база, която функционира в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO/IEC 27001:2005, BS OHSAS,
 • OPTIX Софтуер

  Графичният потребителски интерфейс Optix GUI e компютърна програма, позволяваща дистанционно управление и настройка на термовизионните изделия.