На 03.02.2011 г. се състоя официалното откриване на един от стратегическите проекти на Република България, свързани с наблюдението и защитата на черноморската ни граница - „Синя” граница

 На 03.02.2011 г. се състоя официалното откриване на един от стратегическите проекти на Република България, свързани с наблюдението и защитата на черноморската ни граница – интегрирана система „Синя” граница. Събитието, което се състоя в ритуалната зала на Община Варна, започна с тържествени приветствия на Получателя в лицето на директора на Главна Дирекция „Гранична полиция” – Захарин Пенов; на изпълнителните директори на фирмите, участващи в консорциум АТО, в това число и на инж. Иван Чолаков - изпълнителен директор  на „ОПТИКС” АД. Финалното приветствие беше отправено от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
    Церемонията продължи с официално приемане  на системата на обект Локален Оперативен Център Галата. Ритуалите по отслужване на литургията и прерязване на лентата бяха уважени от висши държавни ръководители и високопоставени представители от структурата на МВР. На гостите бяха демострирани функционалните възможности на системата в стационарните постове и мобилните системи.
    Интегрираната система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България „Синя” граница се изгражда и поддържа от консорциум АТО, чийто член е „ОПТИКС” АД . Тя подсигурява българската гранична полиция с всички необходими за морските операции средства – да засича, идентифицира и проследява морски плавателни съдове и други нелегално преминаващи нарушители в зоната на тяхната отговорност (териториални води, ексклузивната икономическа зона и зоната за издирване и спасяване).Интегрираната система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България „Синя” граница включва няколко основни компонента: мобилни системи за брегово наблюдение, гранично-полицейски кораби, стационарни брегови постове за техническо и визуално наблюдение и специализирани оперативни центрове.
    Чрез електронно-оптичното оборудване, чийто доставчик и интегратор е „ОПТИКС” АД се извършва 24-часово постоянно наблюдение във всякакви атмосферни условия (в пълен мрак, гъста мъгла, снеговалеж, висока задименост и запрашеност) на цели и обекти, разположени в радиус от 21 километра. Информацията се предава в реално време към специализираните оперативни центрове.
    Интегрираната система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България „Синя” граница осигурява изпълнението на описаните операции чрез техническо взаимодействие с други подобни системи на държавите членки на Европейския Съюз и НАТО.