Японският посланик в България: Убеден съм, че получената преди 3 години японска награда за качество “Bosei” от „ОПТИКС” АД е признание за отличните постижения на компанията.

Част от визитата на Негово Превъзходителство Макото Ито премина на територията на  „ОПТИКС” АД. Посланикът имаше възможността да се запознае с реалния работен процес в компанията и изрази адмирациите си към организационната структура и правилата, на които е подчинена цялата корпоративна дейност. Особено възхищение изрази от демонстрираните продукти  от най-висок клас – термомерник, очила и бинокъл за нощно виждане. Посланик Ито разгледа и производствените мощности на съвместното  предприятие Schölly-OPTIX, където видя последно поколение в света ендоскопски уреди. Съвместните проекти с Япония предстоят, а визити от подобен ранг дават възможност на България и в частност Панагюрище да развиват бизнес на световно ниво. Бизнес, от който са част много млади и амбициозни хора, на които се дава възможността да развиват потенциала си в изключително динамична, креативна и благоприятна работна среда, в която на първо място са поставени сигурността и личното удовлетворение на работещите.