"ОПТИКС" АД организира "Ден на отворени врати"

„ОПТИКС” АД организира „Ден на отворени врати” за учениците, завършили осми клас, желаещи да кандидатстват в техникуми и професионални гимназии. Мероприятието ще се проведе на 30.06.2011г. от 17.30 часа в производствената база на фирмата, на адрес: ул. „Захари Стоянов” № 65. Всички посетители ще имат възможността да се запознаят с технологичните процеси на оптичното производство, да видят напрактика реални дейности и процеси, да се срещнат с професионалисти в областта и да обсъдят възможностите за евентуално бъдещо развитие в сферата.