"ОПТИКС" АД пусна на пазара нов термовизионен мерник за гранатомет- PAGOT

"ОПТИКС" АД  пусна на пазара нов термовизионен мерник за гранатомет - PAGOT. Уредът осигурява повишена информираност за обстановката, дава възможност на потребителя да открива и да обезврежда заплахи на бойното поле. С отлично качество на изображението и високо оптично увеличение, неговото основно превъзходство е кристалната картина, както през деня, така и през нощта. Изключително лекият и здрав  мерник може да се пренася лесно и да се носи с една ръка. Предназначен  е за ползване с 40 мм РПГ-7. PAGOT има 2X/4X цифрово увеличение и възможност за избор на полярност (Черно Топло/Бяло Топло).