Напусна ни академик Стефан Воденичаров

Напусна ни академик Стефан Воденичаров.

България се разделя с един голям общественик, учен и човек, а „ОПТИКС“ АД загуби истински приятел и съмишленик.

На 8 юни 2020 година на 75-годишна възраст почина академик Стефан Воденичаров, председател на БАН в периода 2012 – 2016 г., министър на образованието и науката (2013 г.), директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика към БАН (2007 – 2012 г.), председател на Общото събрание на БАН (2008 – 2012 г.).

Академик Воденичаров е ръководител на десетки научни разработки, както и над 120 договора с Европейския съюз, НАТО и др. Под негово ръководство са разработени и реализирани над 30 нови технологии, внедрени в армията и стопански организации. Той е автор на 2 монографии, над 260 научни статии и доклади, както и на 71 патента в областта на изпитване на материалите и отбранителните технологии, повечето от които внедрени в практиката. Академик Воденичаров е носител на редица отличия, сред които:

·         Почетен знак “Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН

·         Звание „доктор хонорис кауза“ на Техническия университет във Варна

·         Почетна значка за заслуги, като изобретател, на Министерството на икономиката

·         Плакет от министъра на отбраната за заслуги

·         Голяма награда на Българската стопанска камара за създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност

През 2004, заедно със свои съмишленици, той става съосновател на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ (СБОИ) . С инициативите и с работата на сдружението, академикът доказва на практика тезата, че „Съединението прави силата“ и представя машиностроенето, оптиката и електрониката в България на едно ново международно ниво.

Обществено ангажиран, непримирим срещу институционалните неправди, той не пести силите си, за да помага за реализацията на стойностните идеи на хората, ангажирани в българската отбранителна индустрия.

С уникалната си харизма и заразяваща енергия, той променя мисленето на хората около себе си в посока към иновации и високи технологии.

Акад. Воденичаров винаги е подкрепял инициативите на ОПТИКС и е бил съпричастен към развитието на компанията.

В чест на академика, на свое извънредно събрание, членовете на СБОИ единодушно решиха наименованието на сдружението да се допълни, а именно отсега то да носи името Сдружение „Българска отбранителна индустрия- академик Стефан Воденичаров“.

Поклон!