„Оптикс“ АД посрещна знаковата дата 5-ти февруари с нова производствена площадка в гр. Стрелча

Инвестицията ще даде възможност за разкриване на 30 работни места

Мениджърският състав спази традицията и в Деня на инвестициите в „ОПТИКС“  - 5-ти февруари в сградата на бившето начално училище в гр. Стрелча от 11.00 ч. официално бе открита новата производствена площадка за оптикоелектронно производство и монтаж.
Инвестицията в размер на 3 млн. лв., включваща реновиране на сградата и специализирано високотехнологично оборудване,  е част от дългосрочната стратегия на компанията да развива производствения капацитет и да осигурява необходимата среда за успешно прилагане на иновативни технологии в оптичното производство.
Според ръководството новият инвестиционен и технологичен проект в гр. Стрелча ще даде възможност да се надгради постигнатото високо ниво на компетентност в производството на крайни продукти. В годишния план на „ОПТИКС“ АД се предвижда стабилно позициониране на компанията в региона чрез разширяване на производствената площ и създаване на нови работни места за специалисти и инженери в областта на развойната дейност. След откриването на площадката в гр. Стрелча предстои реализирането на голям инвестиционен проект в гр. Пловдив.