• Механика

    Произвеждените механични детайли са предназначени за влагане в различни видове обективи, окуляри, кондензори, прицелни системи, медицински, измервателни и други уреди и системи.
  • Иновации

    Иновационните процеси в  отдел "Механика" са част от настоящите и бъдещи проекти на фирмата, в рамките на които са планирани да бъдат реализирани подобрения, отнасящи се  до повиша