Иновации

Innovations

Иновационните процеси в  отдел "Механика" са част от настоящите и бъдещи проекти на фирмата, в рамките на които са планирани да бъдат реализирани подобрения, отнасящи се  до повишаването на производителността на труда и на конкурентоспособността на фирмата спрямо ценовите равнища на европейския и световния пазар.

Иновациите включват:


  • реализиране на CAD/CAM  система за изготвяне на програми за CNC машини, водеща до намаляване времето за подготовка на производството и точно определяне на плановите производствени разходи;
  • реализиране на компютърна мрежа за управление на CNC машини, гарантираща максимална гъвкавост при подготовката на производството и изпълнението на производствените поръчки;
  • доставка на оборудване за Mazak, максимално обезпечаващо използването на капацитетните възможности на наличното оборудване;
  • доставка на ново оборудване – CNC машини, измервателна техника, инструментална екипировка;
  • изграждане на модерно  инструментално стопанство;
  • актуализация на ABAS ERP – софтуер за планиране и анализ на производствените процеси.

Нововъведенията ще допринесат за подобряване на работните процеси и ще спомогнат за високите производствени резултати.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори