• Оптични кристали, лазерни субстрати и обективи за IR области

  Отделът произвежда лещи със сферични и асферични повърхности, както и плоско-паралелни пластини (огледала и субстрати), работещи в IR и UV области. Отделът разполага с последно поколение
 • Микропризми

  ОПТИКС предлага изработване по клиентски поръчки на микропризми и микропризматични възли (състоящи се от три призми с размери от 0,3 мм до 1 мм всяка).
 • Сферична оптика

  Фирма „Оптикс” АД има изградени три обособени участъци за изработка на висококачествени сферични детайли с диаметър от 10,00 мм до 250 мм – „Дълги серии”, &bdqu
 • Плоска оптика

  "ОПТИКС" АД произвежда различни по габарит и конфигурация призми, плоско-паралелни пластини, клинове, оптични скали, филтри, светоотделители и огледала. 
 • Покрития

  "ОПТИКС" АД притежава нужното технологично оборудване за нанасяне на различни видове еднослойни и многослойни покрития върху стъкло и кристали.  Оборудването е производство на водещи св
 • Оптични сборки

  Чрез използване на оптични лепила с UV втвърдяване и такива с горещо втвърдяване /Norland, Loctite, Sylgard/ в отдел "Финишни операции" оптичните елементи се слепват в различни сглобени един
 • Оптични заготовки

  "ОПТИКС" АД притежава високотехнологично оборудване за производство на различни по вид и габарити оптични заготовки. Фирмата произвежда: заготовки за призми със сложна конфигурация с т
 • Пробни стъкла

  "ОПТИКС" АД произвежда точни радиусни еталони – "пробни стъкла" /основна двойка и работно стъкло/, съгласно DIN стандарт, осигуряващи контрола на повърхностите в процеса на изработване
 • Иновации

  Инвестиционната политика в иновационни технологии е определяща за високия стандарт на производството на "ОПТИКС" АД. Фирмата участва и печели редица проекти, в рамките на които реализира под