Оптични заготовки

Optix-optical blanks

"ОПТИКС" АД притежава високотехнологично оборудване за производство на различни по вид и габарити оптични заготовки.
Фирмата произвежда:

  •     заготовки за призми със сложна конфигурация с точност на ъгловите размери от порядъка на 1 ъглова минута, а на линейните размери- 0.05мм;
  •     заготовки под формата на пластини и шайби с диаметър до 250 мм и точност на размерите до 0.02 мм.

"ОПТИКС" АД  работи в тясно сътрудничество с водещите производители на  оптично стъкло: SCHOTT, OHARA и други предпочитани от клиентите ни производители.

Оптични заготовки


"ОПТИКС" АД притежава високотехнологично оборудване за производство на различни по вид и габарити оптични заготовки.
Фирмата произвежда:

  •     заготовки за призми със сложна конфигурация с точност на ъгловите размери от порядъка на 1 ъглова минута, а на линейните размери- 0.05мм;
  •     заготовки под формата на пластини и шайби с диаметър до 250 мм и точност на размерите до 0.02 мм.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори