Оптични кристали, лазерни субстрати и обективи за IR области

Optix-Optical-crystals-laser-substrates-objectives-for-IR-UV-fields-оптични-кристали-лазерни-субстрати- обективи-за-IR-области

Отделът произвежда лещи със сферични и асферични повърхности, както и плоско-паралелни пластини (огледала и субстрати), работещи в IR и UV области.

Отделът разполага с последно поколение CNC машини, производство на Satisloh и Nanotech за фрезоване, полиране, центриране и диамантено струговане (Diamond Turning) на оптични детайли.

Контролът и протоколирането на резултатите се осъществява посредством прецизна измервателна техника, производство на Zygo и Mahr.

Техническа спецификация


Асферични детайли с повърхности, обработени посредством диамантено струговане: Диаметър Ø10mm to Ø200mm  Точност на повърхността ΔN – 0,3  Грапавост (RMS) <3nm  Децентровка <30”  Качество на повърхността до Ø20mm / 20-10 > Ø20mm / 40-20  Възможност за изработка на дифрактивни повърхности
Плоско-паралелни пластини (огледала Si, Ge): Диаметър Ø10mm - Ø200mm  Успоредност до 3’  Точност на повърхността ΔN – до 0,2  Roughness (RMS) <1nm (0,7 до 0,9nm) За ZnS <3nm  Surface form до Ø30mm / 20-10 Ø30mm - Ø60mm / 40-20 > Ø60mm / 60-40 За ZnS / 80-50
Детайли със сферични и асферични повърхности: Диаметър Ø10mm - Ø180mm (сферични) Ø20mm - Ø180mm (асферични)  Точност на повърхността ΔN – до 0,2 (сферични) и до 2 (асферични)  Грапавост (RMS) - <1nm (за ZnS <3nm)  Децентровка - <30”  Чистота на повърхността Ø15mm / 20-10 Ø15mm до Ø60mm / 40-20 > Ø60mm / 60 за ZnS / 80-50
Субстрати (CaF2, MgF2): Диаметър Ø10mm - Ø50mm  Успоредност до 5”  Точност на повърхността ΔN –до 0,2  Грапавост (RMS) <1nm (0,5 до 0,7nm) за ZnS <3nm  Чистота на повърхността – 20-10

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори
Грешка (#32)