Оптични сборки

Optix-Optical-Assemblies-оптични-сборки

Чрез използване на оптични лепила с UV втвърдяване и такива с горещо втвърдяване /Norland, Loctite, Sylgard/ в отдел "Финишни операции" оптичните елементи се слепват в различни сглобени единици:

  • ахромати
  • триплети 
  • кубове 
  • призмени блокове 
  • ендоскопски оптични възли

Процесът на слепване се извършва в специално изградени боксове и чисти помещения.Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори