OPTIX Future Soldier

OPTIX-Future-Soldier-hidden-fight-scene-observation-скрито-наблюдение-в-бойна-обстановка

Съвременните терористични заплахи налагат изискването за водене на ефективни асиметрични бойни действия, които да неутрализират тези заплахи максимално бързо. Изискване за адекватни, точни и контролирани стъпки от страна на специалните антитерористични подразделения. Изискване за технологията на ОПТИКС за Войник на бъдещето.

 ОПТИКС Войник на бъдещето е програма, която комбинира последните разработки на компанията в областта на термовизията, в комбинация с трансфер на видео изображение в реално време. Това осигурява максимално адекватно процеса на взимане на решение по време на изпълнението на съответната мисия. Системата позволява скритото наблюдение на бойна обстановка, стрелба зад ъгъл, периметров анализ и контрол на огъня.

Никоя опасност не е достатъчно голяма, ако си подготвен за нея.


ОПТИКС Войник на бъдещето включва термовизионна камера, прикрепена на каска, термовизионен мерник, дисплей, разположен до окото и безжична комуникация с команден център на базата на COFDM трансмисия.

Концепцията позволява избор на видео изображение от един от двата термовизионни уреда, което да се проектира в дисплея до окото на войника и което да се прехвърля в реално време до мобилния контролен център.

Самите уреди са максимално ергономични, с висок клас резолюция, което позволява детайлно наблюдение на периметъра и ефективно прихващане на цели. 

Безжичната връзка е криптирана и осигурява надежден трансфер на видео изображенията дори без пряка видимост при провеждане на операции в гористи и градски условия и в сгради.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори