Система за откриване на горски пожари OPTIX identiFIRE

OPTIX identiFIRE

OPTIX identiFIRE е интегрирана система за откриване на пожари в реално време, базирана на мултисензорен модул, монтиран на кула.

Система за откриване на горски пожари OPTIX identiFIRE


Горските екосистеми, като важна съставна част на биосферата, играят съществена роля за поддържане на биологичното равновесие в нея.

Горите допринасят за плодородието на почвата, предотвратяват ерозията и предпазват от свлачища. Те регулират въздушните течения. Участват в кръговрата на водата в природата и намаляват риска от порои и наводнения. Aбсорбирайки атмосферния CO2, горите пречистват въздуха, съдействат за намаляване на парниковия ефект и за ограничаването на измененията на климата на Земята.

Горските пожари са мощно и разрушително бедствие. Те нанасят сериозни, а нерядко и непоправими щети за горските екосистеми.

През сухите и топли летни месеци, когато духат топли и силни ветрове, опасността от пожари нараства драстично. Новопоявил се пожар може да нарасне с над 2 km/h.

В тези екстремни условия, малък пожар може да нарасне до огромно бедствие и истинска катастрофа, ако не се овладее до един час. Опитът показва, че след този период е твърде късно за адекватни действия и ще са нужни огромни усилия за справяне с пожара.

Световната икономика понася непрестанни тежки удари!

Погубват се човешки животи!

Единственият ефективен метод за минимизиране на щетите от пожарите е тяхното ранно откриване и бързата реакция по ликвидирането им!

 

OPTIX identiFIRE автоматично извършва непрекъснато сканиране на зоната на интерес, за да засече инфрачервената енергия, излъчвана от пожар в ранния му стадий, да определи местоположението му и да генерира аларма.

Базирайки се на множество тестове в реални условия, ние успяхме да оптимизираме алгоритмите за откриване на IR топлинна енергия до такава степен, че постигнахме едни изключително приемливи нива на фалшивите аларми.

Диапазон на откриване на пожари

Размер на пожара

Дистанция на откриване*

1 m x 1 m

0.8 km

2 m x 2 m

1.6 km

3 m x 3 m

2.3 km

6 m x 6 m

4.7 km

24 m x 24 m

19 km

40 m x 40 m

40 km

 

*Посочените дистанции са изчислени на база на геометрични калкулации.

Дистанцията на откриване силно зависи от конкретните метеорологични, атмосферни и географски условия!

 

Основни характеристики на OPTIX identiFIRE:

  • открива горски пожари в началния им стадий на развитие;
  • използва термографски функции, базирайки се на специално разработени ОПТИКС камери, което гарантира висока ефективност;
  • осигурява висока ефективност в хълмисти, планински и високопланински местности;
  • определя местоположението на пожара чрез лазерен далекомер, включен в състава на мултисензорния модул. (ОПТИКС препоръчва интегрирането на GIS платформа за по-голяма точност);
  • намалява влиянието на външни фактори като частици във въздуха, отражения на слънцето, превозни средства, птичи ята и други, за да ограничи броя на фалшивите аларми.

  

 

 

 

 

Контролният център на OPTIX identiFIRE може да управлява практически неограничен брой автономни кули. По този начин те оперират като единна интегрирана система, защитавайки големи по площ горски територии.

OPTIX identiFIRE

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори