OPTIX Automated Remote identiFIRE system

OPTIX-Automated-Remote-identiFIRE-cameras-system-Автоматизирана-идентификационна-система-пожари

Горските екосистеми, като важна съставна част на биосферата, играят съществена роля за поддържане на биологичното равновесие в нея. Горите допринасят за плодородието на почвата, предотвратяват ерозията и предпазват от свлачища. Те регулират въздушните течения. Участват в кръговрата на водата в природата и намаляват риска от порои и наводнения.
Aбсорбирайки атмосферния CO2, горите пречистват въздуха, съдействат за намаляване на парниковия ефект и за ограничаването на измененията на климата на Земята. Горските пожари са мощно и разрушително бедствие. Те нанасят сериозни, а нерядко и непоправими щети за горските екосистеми. През сухите и топли летни месеци, когато духат топли и силни ветрове, опасността от пожари нараства драстично. Новопоявил се пожар може да нарасне с > 2 km/h.

Откриване на пожари


В тези екстремни условия, малък пожар може да нарасне до огромно бедствие и истинска катастрофа, ако не се овладее до 1 час. Опитът показва, че след този период е твърде късно за адекватни действия и ще са нужни огромни усилия за справяне с пожара. Световната икономика понася непрестанни тежки удари. Погубват се човешки животи. Единственият ефективен метод за минимизиране на щетите от пожарите е тяхното ранно откриване и бързата реакция по ликвидирането им.

Базирайки се на множество тестове в реални условия, ние успяхме да оптимизираме алгоритмите за откриване на IR топлинна енергия до такава степен, че постигнахме едни изключително приемливи нива на фалшивите аларми.

ДИАПАЗОН НА ОТКРИВАНЕ НА ПОЖАРИ

Размер на пожара

Дистанция на откриване*

1 m x 1 m

0.8 km

2 m x 2 m

1.6 km

3 m x 3 m

2.3 km

6 m x 6 m

4.7 km

24 m x 24 m

19 km

40 m x 40 m

40 km

*Посочените дистанции са изчислени на база на геометрични калкулации.

Дистанцията на откриване силно зависи от конкретните метеорологични, атмосферни и географски условия!

Основни характеристики:

  • OPTIX identiFIRE открива горски пожари в началния им стадий на развитие;
  • OPTIX identiFIRE използва термографски функции, базирайки се на специално разработени ОПТИКС камери, което гарантира висока ефективност;
  • OPTIX identiFIRE осигурява висока ефективност в хълмисти, планински и високопланински местности;
  • OPTIX identiFIRE определя местоположението на пожара чрез лазерен далекомер, включен в състава на мултисензорния модул. (ОПТИКС препоръчва интегрирането на GIS платформа за по-голяма точност);
  • OPTIX identiFIRE намалява влиянието на външни фактори като частици във въздуха, отражения на слънцето, превозни средства, птичи ята и други, за да ограничи броя на фалшивите аларми.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМИ ЛЕТАТЕЛНИ МУЛТИКОПТЕРНИ СИСТЕМИ

HawkIR Series

Съвместна разработка на ОПТИКС АД и БЕЗПИЛОТНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ООД. С тяхна помощ и чрез включената в състава им специална термографска камера с функции за видеонаблюдение се получава допълнителна информация за големината на стихията, особеностите на релефа и достъпа до мястото на събитието. Събраните данни подпомагат по най-ефективния начин професионалните екипи по овладяване на бедствието.

OPTIX identiFIRE

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори