• OPTIX MS Mini 35

    Удобна и лесна за инсталация система за наблюдение, проследяване и опазване на дивите животни в естествените им ареали.