OPTIX intelliART

OPTIX-intelliART-SOFTWARE-security-systems-surveillance-early-detection-localization-management-wildfires-софтуер-контрол-управление-Интегрирана-система

Софтуерът представлява напълно завършено Microsoft® Windows® базирано решение за цялостен контрол и управление на нова или съществуваща Интегрирана система.

OPTIX intelliART е реализиран на модулен принцип, което дава възможност за добавяне или премахване на програмни модули с цел ограничаване или разширяване на функционалността му.

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ


Благодарение на вградения интерфейс за подпомагане действията на операторите, софтуерът дава инструкции при възникване на различни ситуации като например: настъпване на алармено събитие, инструкции за работа с различните системи, указания за евакуация, ако е необходима, предупреждения за опасности или особености на охранявания обект.

Комуникацията с всички интегрирани съоръжения се осъществява чрез TCP/IP протокол, което води до изключително надеждна, сигурна и бърза връзка. Комуникацията между отделните компоненти в Интегрираната система и OPTIX intelliART е криптирана и осигурена с криптиращи ключове, имплементирани в алгоритъма на софтуера и фърмуера на отделните устройства.

Специално изграденият потребителски интерфейс дава възможност за лесно и интуитивно управление на различни изпълнителни механизми и устройства като бариери, турникети, заключващи и блокиращи механизми, използвайки осъществените комуникационни канали за предаване на данни.

Осигурена е възможност за локално и отдалечено управление на системите през различни комуникационни среди като Ethernet, Internet и GPRS.

Достъпът до специализирания софтуер е ограничен до ниво потребител и пароли, регламентиращи оторизацията, което дава гаранция за сигурност и индивидуалност.

В допълнение на всичко дотук, софтуерът разполага с режим за автоматично проследяване. Чрез избор на съответното подменю операторът на системата може да започне операции по автоматично проследяване на цел или група цели.

И още нещо, софтуерът поддържа функция за работа с растерни и векторни електронни карти, като има възможност да се извършва автоматично и ръчно нанасяне на цели и събития върху картата, както и задаване на име на всяка една цел от картата за по-голямо удобство на работата.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори