OPTIX MCHQ

OPTIX MCHQ

OPTIX Мобилни командни пунктове (МКП)

Въпреки, че човекът е построил заводи, фабрики, машини и още какви ли не чудеса, той никога няма да успее да овладее природата – тя е непредсказуема. За съжаление, природните бедствия и стихии са ежедневие.

Осъществявайки редица европейски и международни проекти през 2013 г., ОПТИКС АД изпълнява един от най-мащабните си и интересни такива, а именно Мобилни командни пунктове (МКП).

 

OPTIX MCHQ - Мобилни командни пунктове (МКП)


МКП са предназначени за координация на действията на екипите на МВР, пожарните служби, армията, гражданска защита и специализираните спасителни организации по намаляване щетите при наводнения, земетресения, горски, полски и високопланински пожари, търсене и спасяване (S&R) на хора при бедствия, стихии и извънредни ситуации.

Мобилните командни пунктове са пригодени да осигурят непрекъснатост на процеса на командване и управление както на място, така и по време на движение. Превозните средства са снабдени с комуникационно и радиосвързочно оборудване, което осигурява възможност за оперативна връзка и обмен на информация по комуникационните канали на МВР, обществените и частни комуникационни системи, въздушна УКВ и КВ радиовръзка с органите на държавно и местно управление, структурните звена на МВР и екипите на Единната спасителна система.

Удобната за работа кабина, специално оборудваната надстройка на чешката фирма ZHT, на която ОПТИКС AД е ексклузивен представител за региона, базовото шаси и съвременният екологичен двигател позволяват на МКП да изпълнява задачите с лекота дори при екстремни метеорологични условия, продължителни преходи и при пресечен терен.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори