Optix Logo

ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР – РАЗВОЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР – РАЗВОЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Изисквания към кандидатите:

•  Висше техническо образование в областта на електрониката. За предимство се счита средно специално образование в областта на електротехниката.

•  Опит в разработването на аналогова и цифрова електроника;

•  Опит в PCB-CAD и 3D инструменти. Работа с Altium Designer е предимство.

•  Познаване на проектните и производствени потоци.

Отговорности: 

•  Взима активно участие в анализа на характеристиките на новите продукти и участва в създаването на тяхната концепция и архитектура (блок схеми, модули и т.н);

•  Проектира електрическата схема на устройството. Избира предварителна елементна база, отговаряща на различни изисквания: електрически характеристики, цена-производителност, консумация на енергия, физически размери и др. Прави инженерно-стойностен анализ;

•  Проектира печатни платки на продукта съобразно EMI/EMC и механичните изисквания;

•  Участва в етапи на сертифициране на продуктите;

•  Създава пълната конструкторска документация: производствени файлове и технологични инструкции и има основна роля за подготовката на продукта за производство.

Възможностите, които предлагаме:

•  Възнаграждение според постигнатите резултати

•  Възможности за професионални обучения и повишаване на квалификацията

•  Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи

•  Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот

•  Великденски и Коледен бонус

•  Допълнителни финансови стимули според постигнатите резултати

•  Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги

Месторабота: гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия“

Необходими документи:

1. Автобиография; 2. Актуална снимка; 3. Копие на диплома за средно образование на email: hr@optixco.comили на адрес: „Оптикс“ АД, гр.Панагюрище, ул. „Захари Стоянов“ № 65 Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 0882 930 005 отдел „Човешки Ресурси“, „Оптикс“ АД

Apply for job

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit