Optix Logo

МОЛ НА СКЛАД - ПЛОВДИВ

МОЛ НА СКЛАД - ПЛОВДИВ

Изисквания към кандидатите:

•         Средно/Средно специално образование;

•        Трудов стаж в складова дейност - минимум 5 години;

•        Опит в работа с електронни компоненти се счита за предимство;

•        Умения за работа с ERP;

•        Личностни качества – отговорност, организираност,  проактивност, умения за работа в екип, комуникативност;

Отговорности: 

•         Организира и контролира цялостната работа в склада;

•        Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали;

•        Обработва документацията, съпровождаща материалите;

•        Осигурява своевременна и точна информация за наличностите в склада;

•        Участва при извършване на инвентаризации в складовото стопанство;

•         Изготвя справки свързани със складови наличности и материали.

Възможностите, които предлагаме:

•         Трудов договор и отлично възнаграждение

•        Допълнителни бонуси, свързани с постигнатите резултати, както и Великденски и Коледни бонуси

•         Работа в съвременна работна среда

•         Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи

•         Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот

•         Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги

Месторабота: гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия“

Необходими документи:

•         Автобиография

•         Диплома за придобито образование

•         Цветна снимка

 

Вашите документи очакваме на e-mail: hr@optixco.com, тел. за връзка: 0357 60729

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

Apply for job

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit