Optix Logo

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

Изисквания към кандидатите:

•  Висше икономическо или техническо образование

•  Опит в продажбите, продуктов мениджмънт или проектов мениджмънт -  2 години

•  Писмено и говоримо владеене на английски език. Втори език е предимство

•  Отлична компютърна грамотност

•  Отлични комуникационни и презентаторски умения

•  Умения за работа в екип

•  Креативност, енергичност и умение за работа в динамична среда

Отговорности: 

  • Подготвя предложения за нови продукти за включване в иновационната програма на фирмата
  • Поддържа тесни взаимоотношения с техническите екипи и R&D направлението, както и с експертите „Продажби“  и е медиатор между тях
  • Изготвя маркетингови задания, които да подсигурят изпълнението на необходимите иновации на съществуващи и изцяло нови изделия и продукти
  • Участва в изготвянето на годишни планове за реализация
  • Задава планове за реализация на изделия и залага продуктов микс за реализация
  • Участва активно в процеса по запитвания в рамките на търговския процес
  • Участва в изготвянето на рекламни и обучителни материали, инструкции за експлоатация на продуктите и техните елементи
  • Представя и демонстрира изделия/системи пред клиентите
  • Прави вътрешнофирмени и клиентски продуктови обучения

Възможностите, които предлагаме:

•  Възнаграждение според постигнатите резултати

•  Възможности за професионални обучения и повишаване на квалификацията

•  Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи

•  Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот

•  Великденски и Коледен бонус

•  Допълнителни финансови стимули според постигнатите резултати

•  Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги

Месторабота:гр. Панагюрище

Необходими документи:

•  Автобиография

•  Мотивационно писмо

•  Диплома за придобито образование

•  Цветна снимка

Вашите документи очакваме на e-mail: hr@optixco.com, тел. за връзка: 0357 60729

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

Apply for job

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit