ПО ПОКАНА НА „ОПТИКС“ ВИЕТНАМСКИЯТ ПОСЛАНИК ПОСЕТИ ПАНАГЮРИЩЕ

ПО ПОКАНА НА „ОПТИКС“ ВИЕТНАМСКИЯТ ПОСЛАНИК ПОСЕТИ ПАНАГЮРИЩЕ