Optix Logo

Термовизионните мерници на „Оптикс“ с голям интерес в Лондон...

26 feb 2015

Термовизионните мерници на „Оптикс“ с голям интерес в Лондон

Фирмата показа безжична технология с адекватно приложение в програмите „Войници на бъдещето“

 

Оптикс представи най-новите разработки в областта на термовизионните мерници – лазерен далекомер, който лесно се куплира с основното изделие и по този начин дава голямо предимство при събиране на информация за бойната обстановка и прецизната стрелба

Друго техническо решение, което провокира интереса на посетителите от силовите структури в Азия, Персийският залив, Европа и Южна Африка, е свързано със сферата на най-високите технологии - безжично прехвърляне на информация и изображение от термовизионния мерник към друго устройство, включително таблет, PDA-устройство и дори мобилен телефон. Представената технология е с адекватно приложение в програмите “Войници на бъдещето”.

  • 26 february 2015
  • OPTIX Co

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit