„ОПТИКС“ УЧАСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С КАБИНЕТ ПО ОПТИЧНИ УРЕДИ И СИСТЕМИ

„ОПТИКС“ УЧАСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С КАБИНЕТ ПО ОПТИЧНИ УРЕДИ И СИСТЕМИ