OPTIX PCD

product

OPTIX PCD е двуосно панорамно устройство, подходящо за интеграция в охранителни и наблюдателни системи, позволяващо прецизно позициониране и отлична ъглова скорост по азимут и елевация.Download brochure

Download files
Close