OPTIX VSM

product

OPTIX VSM (Video Stabilization Module) is specialized module for video stabilization. This stand-alone module has built-in video stabilizers, which significantly improve the quality of the video image through elimination of the vibration effect of the cameras.

OPTIX VSM is used in a number of areas, such as video surveillance from unmanned aircraft, intelligent traffic control, border protection, video surveillance of strategic sites, fire surveillance systems, and more.Вибрациите на камерите, породени от превозни средства или платформи, а също и дългообхватното наблюдение, често са причина за влошеното качество на видео изображенията, повече фалшиви аларми, намаления полезен обем за съхранение на видео, както и редуцирането на честотния канал за пренос на данни. OPTIX VSM притежава мощни алгоритми за стабилизиране на видео и безпроблемно отстранява нежеланото трептене от редица източници на вибрации и като цяло подобрява производителността на системата.

Download brochure

Download files
Close