Optix Logo

ТЕХНОЛОГ - ПРОГРАМИСТ НА СИСТЕМИ С ЦПУ

ТЕХНОЛОГ - ПРОГРАМИСТ НА СИСТЕМИ С ЦПУ

Изисквания към кандидатите:

•  Образoвание - висше техническо образование в областта на металообработката, машиностроенето и уредостроенето

•  Професионален опит - не се изисква, но наличието на такъв на сходна длъжност е предимство

•   Владеене на език: не се изисква, но е предимство

•  Професионални знания и умения: да познава и да може да работи с измервателни средства, CAD/CAM софтуер и офис пакет

•  Личностни качества: прецизност, самодисциплина, креативност, иновативност, отговорност в работата и др.

•  Организационно-поведенчески характеристики: комуникативност, лидерство, организираност, инициативност, умения за работа в екип, стриктно спазване на трудовата, производствена и технологична дисциплина и др.

Отговорности: 

•  Проектиране на технологични процеси за изработка на тънкостенни механични детайли за уредостроене, приборостроене, фина механика и оптика

•  Създаване на управляващи програми за ММ с ЦПУ – стругове и обработващи центри

•  Владеене на CAD CAM софтуер. Програмиране с G-код

•  Проектиране на нестандартни приспособления и технологична екипировка

•  Въвеждане в производство на иновативни решения

•  Нормиране и оценка на технологичните операции

•  Изготвяне на технологична документация

Възможностите, които предлагаме:

•  Възнаграждение според постигнатите резултати

•  Възможности за професионални обучения и повишаване на квалификацията

•  Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи

•  Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот

•  Великденски и Коледен бонус

•  Допълнителни финансови стимули според постигнатите резултати

•  Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги

Месторабота: гр.Панагюрище, Индустриална зона „Д-р Чочев“, ул. Захари Стоянов 65

Необходими документи:

•         Автобиография

•         Диплома за придобито образование

•         Цветна снимка

Вашите документи очакваме на e-mail: hr@optixco.com, тел. за връзка: 0357 60729

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

Anwenden

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihre Einstellungen zu speichern, die Sie während Ihres Besuchs vornehmen würden