• OPTIX Сервизна база

    "ОПТИКС" АД разполага с добре развита сервизна база, която функционира в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO/IEC 27001:2005, BS OHSAS,
  • OPTIX Изпитвателна лаборатория

    Възможности на изпитателната станция. Вибрационен стенд Bruel&Kjaer. Изпитвания на детайли, уреди и системи при следните условия.
  • OPTIX Измервателна лаборатория

    Технологичен парк "ОПТИКС" разполага с единствените на Балканския полуостров системи DT 1500 test system  и  LAFT за проверка на параметрите на термовизионните уреди.