Optix Logo

Сервиз и тестване

Maintenance-Optix-remont-optics
OPTIX Сервизна база
Сервиз и тестване

"ОПТИКС" АД разполага с добре развита сервизна база, която функционира в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14

OPTIX Testing laboratory
OPTIX Изпитвателна лаборатория
Сервиз и тестване

Изпитвателната лаборатория на ОПТИКС е акредитирана по BDS EN ISO / IEC 17025

product
OPTIX Измервателна лаборатория
Сервиз и тестване

Технологичен парк "ОПТИКС" разполага с единствените на Балканския полуостров системи DT 1500 test system  и  LAFT за проверка на параметрите