Решения за граничен контрол

Непрекъснатото наблюдение на границите е първата мисия за осигуряването на всяка национална сигурност.

Пандемията COVID 19, бежанската криза, трафика на хора и организацията на терористични клетки изискват нови начини за защита на националните гранични линии.

ОПТИКС разработи концепция на три нива за наблюдението на Зелена граница.

solutions 1

Ниво 1 включва:

 • Мобилни системи за наблюдение;
 • Екипировка за екипите за задържане.

Ползи:

 • Мобилността е предимство за бързо инсталиране и изненада;
 • Без инфраструктурни изисквания.

Ниво 2 включва:

 • Мобилни системи за наблюдение;
 • Екипировка за екипите за задържане;
 • Сензорни линии;
 • Наблюдателни кули;
 • Локални командни центрове.

Ползи:

 • Наблюдение на по-големи периметри;
 • Ефективно взимане на решения.
solutions 2
solutions-3

Ниво 3 включва:

 • Мобилни системи за наблюдение;
 • Екипировка за екипите за задържане;
 • Сензорни линии;
 • Наблюдателни кули;
 • Локални командни центрове;
 • Централен команден център.

Ползи:

 • Единен команден център за координация.

Концепцията на ОПТИКС за Морска граница включва:

 • Мобилни системи за наблюдение;
 • Наблюдателни системи за патрулни кораби;
 • Наблюдателни кули;
 • Локални командни центрове;
 • Централен команден център.

Ползи:

 • Координация на бреговото наблюдение;
 • Осъществяване на бързо наблюдение в морската територия;
 • Ефективно задържане.
solutions-4

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ

 

Решения за отбрана

Новите комплексни задачи по отбраната изискват гъвкавост за изпълнението на мисии през нощта или трудни условия на околната среда. За да отговори на това изискване ОПТИКС разработи собствена серия термовизиони и нощни уреди, дневни мерници и интегрирани системи.

solutions-5

Уреди за наблюдение

Уредите за наблюдение на ОПТИКС позволяват изпълнението на най-трудните задачи от военните и правозащитни сили. Термовизионният биокуляр  BIDENTIFIER, серията монокуляри DIANA IR осигуряват детайлно наблюдение в LWIR спектърa. Базираните на технологията на електронно-оптични преобразуване серия монокуляри, очила и бинокли DIANA осигуряват допълнителната нужда от идентификация на хора и съоръжения при ниски нива на осветеност.

solutions-6

Приставки и мерници

Решенията за проставки и мерници на ОПТИКС са основна част от екипировката на модерните оперативни сили. Докато  LWIR спектъра се покрива от сериите IDENTIFIER и ZIR, сериите NVA и ONS използват доказаната в мисии технология за електронно-оптично преобразуване.  

С цел безпроблемно изпълнение на дневните мисии ОПТИКС предлага дневните си мерници ODS  и серията колиматорни мерници MK.

solutions-7

Наблюдателни решения за бронирани машини

Серията на ОПТИКС MINION R са специално конструирани за интергация в бронирани машини като БТР, МТ-ЛБ, Humvees, танкове.

ОПТИКС произвежда и резервни дневни мерници за купулни системи.

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ

 

Решения за детекция на горски пожари

ОПТИКС предлага интегрираната система IdentiFIRE за локализация, детекция в най-ранен стадий и контролиране на разпространението на горските пожари. Системата може да бъде изпълнена в стационарен и мобилен вариант.

Стационарна IdentiFIRE система на ОПТИКС:

Мобилна IdentiFIRE система на ОПТИКС:

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ