OPTIX Изпитвателна лаборатория

OPTIX-Test-Station

Възможности на изпитателната станция:
Вибрационен стенд Bruel & Kjaer:
Изпитвания на детайли, уреди и системи при следните условия:

1.честотен диапазон – 1 до 10000 Hz;
2.амплитуда на преместване – 0.25 до 12.7 mm.;
3.ударно ускорение – 1 до 65 g.

Стенд за единичен удар
Стенд за многократен удар
Стенд за проверка устойчивост при транспортиране.Переспективи:
1.термо-влаго камера с обем 370 см3;
2.термо-влаго камера с обем 1000 см3;
3.баро модул;
4.установка за проверка на херметичност;
5.установка за проверка устойчивост при падане.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори