Optix Logo

OPTIX Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория на ОПТИКС е акредитирана по BDS EN ISO / IEC 17025 за осъществяване на тестове за оптични и оптоелектронни елементи, сборки и уреди..

 

Разполагаме с програмируеми камери за контрол на температурата, влажността, симулиращи специфични условия на околната среда за по-бързо или реално стареене. 

Ние тестваме и верифицираме стандарти за вибрация, транспорт и единични или многократни удари чрез механичните ни тестови установки. 


Оборудване:

Вибрационен стенд

Стенд за единичен удар и многократен удар

Стенд за проверка устойчивост при транспортиране.

Камера за прах и пясък

Камера за морска мъгла

Камера за дъждуване(IPX1 ~ IPX6)

Барокамера тип Б

Програмируема термо-влаго камера

Програмируема термо-влаго камера със слънчева радиация