• OPTIX Софтуер

    Графичният потребителски интерфейс Optix GUI e компютърна програма, позволяваща дистанционно управление и настройка на термовизионните изделия.