ОПТИКС АД
ул. "Захари Стоянов" №65, 4500 гр. Панагюрище
Централа:
Тел.: +359 357 6 41 25
Факс: +359 357 6 3097
 • ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ - ВОЕННА И СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ
 • Технологичен парк ОПТИКС
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Милко Зъзрев
 • E-mail: salesleads@optixco.com
 • Тел.: 0882 782 864
 • ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ- ОПТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ул. "Захари Стоянов" №65
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Петя Костуркова
 • E-mail: petya.kamenska@optixco.com
 • Тел.: + 359 357 60 640
 • ЛОВНА ОПТИКА
 • Технoлогичен парк ОПТИКС
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Николай Вайсилов
 • E-mail: n.vaysilov@optixco.com
 • Тел.: + 359 885 166 164