Термовизионните мерници на „Оптикс“ с голям интерес в Лондон

Фирмата показа безжична технология с адекватно приложение в програмите „Войници на бъдещето“

 

Оптикс представи най-новите разработки в областта на термовизионните мерници – лазерен далекомер, който лесно се куплира с основното изделие и по този начин дава голямо предимство при събиране на информация за бойната обстановка и прецизната стрелба

Друго техническо решение, което провокира интереса на посетителите от силовите структури в Азия, Персийският залив, Европа и Южна Африка, е свързано със сферата на най-високите технологии - безжично прехвърляне на информация и изображение от термовизионния мерник към друго устройство, включително таблет, PDA-устройство и дори мобилен телефон. Представената технология е с адекватно приложение в програмите “Войници на бъдещето”.

Големите военни компании от Западна Европа и САЩ по-бавно изменят своето военно портфолио и много рядко вече рискуват с иновационни инвестиции. А гъвкавостта на “Оптикс” АД е именно в проектите, които изискват нестандартно мислене и бърза реакция. След завръщането на българския екип от Лондон вече има интерес “на зелено” към новите продукти на “Оптикс”.

Освен новостите в Лондон българската компания “Оптикс” показа и продукти, които имат вече добра пазарна позиция и са разпознаваеми от военните експерти на много армии в света. Множество технически и ценови запитвания на щанда визираха нощния монокуляр ДИАНА М40, като термовизионните, нощните мерници и авиаторските очила на фирмата също бяха предмет на засилен интерес.

Това са наши отлично разработени и произведени изделия, в сферата на двете технологии – термовизия и нощно виждане чрез усилване на остатъчна светлина.

По време на военната изложба DSEi - на 17-ти септември се състоя работна среща на Европейската агенция по отбрана. На срещата участваха 22 представители от 11 държави - по един представител на бизнеса и един на военната администрация на тези страни. Представител от българска страна на срещата беше директорът „Маркетинг“ на „Оптикс“ АД Желязко Гагов. В дискусията бе обсъдено участието на фирмите от Централна и Източна Европа в европейски отбранителни изследвания и партньорството им с големите военни компании от Западна Европа.

Изразихме технологичната, производствената и бизнес-готовността на българската отбранителна индустрия за сътрудничество. Още повече, че имаме вече такъв опит: например “Оптикс” АД има партньорски опит не само със западни военни фирми, но и с регионални фирми от бранша от Централна и Източна Европа.