Фирма "ОПТИКС" АД е победител в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

"ОПТИКС" АД в лицето на Изпълнителния Директор инж. Иван Чолаков получи почетна грамота за "Иновативно предприятие на годината".
Наградата се присъжда за внедряване на български научни постижения, довели до траен икономически ефект. Отличените фирми са определени на базата на данни от предварително извършени експертни оценки за техническо равнище на новите продукти, обем на производството, експортна реализация, перспективност, защита на интелектуална собственост в новите продукти, разходи за научно-изследователска и развойна дейност, равнище на производството и управлението в предприятието.
Церемонията пo награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината се проведе по време на Втория национален иновационен форум в "Шератон София Хотел Балкан" организиран от фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Мисия на Световната банка-София със съдействието на Европейска комисия, Генерална дирекция "Предприятия".