„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“ В „ОПТИКС“ АД

Галя Барухчиева (СОУ „Нешо Бончев“) и Недка Хаджийска (ПГИТМТ) бяха част от екипа на компанията в рамките на националната инициатива на „Джуниър Ачийвмънт България“, която на 12 март 2014 г. се проведе в цялата страна.

Като фирма-домакин, ръководството на „ОПТИКС“АД предостави на учениците възможността да общуват с мениджърския състав и да се срещнат с реалната производствена среда на компанията. Работният ден на младите мениджъри стартира в приемната на Изпълнителното ръководство, където г-н Даниел Даскалов – Директор „Ресурсно осигуряване“ представи накратко ключовата роля на мениджъра в „ОПТИКС“ - определяща за успехите на фирмата.

Денят под знака на инициативата продължи с работна среща в  „Човешки ресурси“, където Ръководителят на отдела г-жа Валентина Кекева презентира работата, акцентирайки на ключовите за всяка бизнес организация дейности – подбор на персонал, обучения и комуникация. Като част от екипа, учениците участваха в обучението „Мениджър и лидер“ с цел да получат полезни знания за бъдещата си реализация.

В натоварената програма на „мениджърите за един ден“ бе включена също производствена обиколка и среща с началника на цех „Микрооптика“ г-жа Велка Пенелова, която ги запозна с интересни страни от своята ежедневната работа. Следобедните работни часове бяха посветени на творчески задачи относно мотивацията на служителите. Да направят колаж на мениджъра на „ОПТИКС“ бе истинско предизвикателство за Недка и Галя, но и двете момичета се справиха отлично и спечелиха сърцата на аудиторията, която бе единодушна, че макар и за един ден, екипът на „ОПТИКС“ е имал възможността да се запознае с млади, интересни и харизматични лидери. От своя старана, участничките в инициативата споделиха, че всичко, което са научили в този ден, със сигурност ще им бъде полезно не само в професионалното им развитие, а и в живота като цяло.

В последните минути от работния ден учениците получиха сертификати от името на организаторите „Джуниър Ачийвмънт България“, както и подаръци от ръководството на „ОПТИКС“.