"ОПТИКС"АД – иновативно предприятие на годината и през 2007

В рамките на на Четвъртия национален иновационен форум, министър-председателят на България Сергей Станишев връчи наградите от националния конкурс за иновативно предприятие. За трета поредна година "ОПТИКС" АД бе една от компаниите, отличени за иновации и въведени нови технологии. В конкурса участваха иновативни предприятия от всички сектори на българската промишленост и информационните технологии. Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствани продукти/стоки и услуги и/или процеси. Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.