KADEX 2010 – първото по рода си отбранително изложение в Казахстан

В периода от 26 до 29 май в Казахстан се състоя първото по рода си международно изложение за отбранителна и военна техника КADEX. Участие взеха повече от 160 фирми и официални делегации. "ОПТИКС" АД с удоволствие присъства на първата подобна проява в Казахстан, твърдо решена да се бори за бъдещи стратегически проекти, затвърждавайки приятелските си взаимоотношения с азиатските си контрагенти и клиенти. Интерес към продуктовата гама и бъдещи съвместни партньорства заявиха няколко утвърдени фирми на местния казахстански пазар.
На изложението присъстваха  и повечето членове на Сдружението на българската отбранителна индустрия, което открои България и я постави на трето място в представителната извадка за страните участници. Българските фирми за пореден път доказаха авторитета си на силни играчи в бранша, налагащи осезаемо световните стандарти за качествена, разнообразна и иновативна продукция.
Поставяйки си изключително амбициозното  намерение KADEX да се превърне в най-големия отбранителен форум в Средноазиатския регион, организаторите наградиха всички участниците с почетни грамоти и знаци.