• OPTIX X-CORE Модул

    X-Core е последно поколение термовизионен модул, базиран на високотехнологични хардуерни решения и специално предназначени интелигентни алгоритми за  видеообработка.